Онцлог

Юник системийн онцлох давуу талууд

Хэрэглэхэд хялбар

Ухаалаг гар утас хэрэглэгч хүн бүрт зориулсан хэрэглэгч төвтэй хэрэглэхэд хялбар.

Аюулгүй байдал

Ухаалаг гар утас хэрэглэгч хүн бүрт зориулсан хэрэглэгч төвтэй хэрэглэхэд хялбар.

Хайлт & шүүлтүүр

Өөрт хэрэгтэй байгууллага, үйлчилгээг хайх, хамгийн ойр, одоо нээлттэй гэх мэт хүссэнээрээ шүүх.

Мэдэгдэл

Бүх төрлийн шинэ мэдээ мэдээлэл, арга хэмжээнүүд, нэмэгдсэн байгууллага, хувь хүмүүсийн мэдэгдлээс гадна танд таалагдсан байгууллага, дэлгүүрийн хямдрал урамшууллын мэдэгдлүүд.

Таалагдсан

Дахин үйлчлүүлэх болон найзууддаа санал болгох таалагдсан байгууллага, үйлчилгээ үзүүлэгч хувь хүмүүсээ хадгалан, таалагдсан жагсаалт үүсгэн ашиглах.

Арга хэмжээ

Өөрт ойрхон одоо болж буй эсвэл удахгүй болох арга хэмжээний мэдээллийг авах, байршил руу нь шууд замчлуулах.

Дуудлагын үйлчилгээ

Засвар үйлчилгээ хийлгэх хүн олох, дуудлага өгөх.

Үнэлгээ

Үйлчлүүлсэн байгууллага, үйлчилгээ авсан хүмүүсдээ үнэлгээ өгч тэдэнд урам өгөх мөн ажил үйлчилгээгээ сайжруулахад нь туслах.

Боломж

Тухайн байгууллага зогсоол, хүүхэд харах үйлчилгээ, төлбөрийн ямар хэрэгслүүд ашиглаж болох эсэх зэрэг маш олон төрлийн боломжуудаар шүүлт хийх.

Замчлах

Хүссэн газар луугаа хамгийн боломжит ойр замаар замчлан хүргэнэ.